Odborná a populárno-náučná literatúra

0.48 €
Bolívijská mystička Catalina Rivas je v katolíckom svete veľmi dobre známa a uznávaná už niekoľko rokov. Je jednoduchou ženou, skrze ktorú Pán Ježiš odkrýva svetu zmysel a tajomstvá svätej omše, svätej spovede, adorácie…Táto brožúrka je fragmentom z meditácií...
0.5 €
Útla brožúrka je netradičným portrétom sv. jána z Boha (1498 - 1550). Za svätca z "nevhodného dreva" ho považuje autor, veľký evanjelický ctiteľ svätých. Náčrt kontroverzného osudu Jána z Boha, ktorý sa po búrlivom živote vo svojich štyridsiatich styroch rokoch...
0.57 €
Mariánska úcta, ktorá vznikla vo Fatime, je dôverne spojená so životom a vierou Cirkvi, s jej morálkou, jej vernosťou Učiteľskému úradu, so sviatostným životom Cirkvi, zvlášť so sviatosťami uvádzajúcimi do kresťanského života a s pokáním.
0.6 €
Geografická blízkosť, spoločná história, existencia celého radu politických, ekonomických, kultúrnych, sociálnych aj interúersonálnych väzieb je dostatočným dôvodom na zmenu doterjašieho, neraz príliš jednostranného vzájomného vnímania. Slovensko aj Maďarsko...
0.6 €
Působivý román o odvaze, hrdinství a nezlomných poutech ukovaných ve vřavě bitvy - od veterána zvláštních jednotek Johna F. Mullinse, který píše s autoritou a přesvědčením, které může mít jen ten, který tam byl.Kapitán Zelených baretů Finn McCulloden a jeho...
0.63 €
Kniha obsahuje posolstvo z krajiny Gabriela Garciu Márqueza, je to vlastne výzva 21. storočiu, osudové hodiny ľudstva. Autor píše: "To, čo v tejto knihe tvrdím, je proroctvo, ktoré sa vo veľmi krátkom čase naplní, pretože som si istý koncom tejto planéty. Poznám...
0.67 €
Pier Giorgio Frassati bol obyčajným mladým mužom, ktorý prežil krátky, ale neobyčajný život. Svoj voľný čas venoval prevažne činnostiam v prospech blížnych, biednych a opustených. Bezhranične dôveroval Bohu a Jeho plánom, bol pripravený podriadiť sa Jeho vôli,...
0.67 €
Svätá Veronika Giuliani (1660 - 1727) ktorú presvätá Panna Mária nazvala „srdce môjho srdca“, i „duša mojej duše“, je serafinom, ktorému Pán Ježiš povedal:„Čohokoľvek sa dotkneš svojou modlitbou, to požehnám... ty budeš hlásateľom mojej lásky, tvoje rany budú...
0.71 €
Biblických 10-sať pohľadov na bohatstvo s odpoveďami na to: Je majetok dobrý? Ako ho nadobudnúť? Čo má skutočnú hodnotu? Knižka čo sa týka vonkajšieho obsahu je malá, ale pokiaľ sa zastavíte, spomalíte a zamyslíte sa nad týmto obsahom objavíte veľkosť, ktorú...
0.71 €
Gyulai Pál 1857-es kisregénye a magyar realista epika egyik első nagy teljesítménye. Haladás és nemzet ügye 1849 után szembekerült egymással. Idegen polgárság foglalta el a gazdasági kulcspozíciókat, miközben a nemzeti függetlenség és az alkotmányos államrendszer...
0.76 €
Autor, sám lékař, shrnuje velmi přístupnou formou současné poznatky světové vědy o vztahu výživy a nádorových onemocnění; nenařizuje, nezakazuje, nepožaduje víru či odříkání, a i tehdy, budete-li se důsledně řídit jeho doporučeními, může být Váš jídelníček...
0.76 €
Dcéra moja, tvoja domácnosť nech sa každý piatok premení na Dom obnovy ruženca. Odmenou za túto poklonu pred mojím bolestným srdcom vám všetkým budú milosti a požehnania. V tú najdlhšiu noc od čias stvorenia budem stáť pri vás, pomáhať vám a chrániť vás. Deti,...
0.81 €
Erdély!A magyar történelem megszentelt helye, amelyet Báthory Gábor erdélyi fejedelem „Tündérkertnek” nevezett.Erdély többet jelent nekünk az ott élő székely magyarságnál, ezerszer többet ezen kicsiny földrész fájánál, aranyánál, sójánál. Erdély a magyar história,...
0.83 €
Na planetě Zemi žijí dva svrchovaní predátoři, vybavení anatomicky nejsložitejším mozkem, jaký se v pozemské přírodě kdy vyvinul: člověk a kosatka dravá. Jen ve 20. století zabilo jedno z těchto zvířat na 200 milionů příslušníků svého druhu; druhé ani jediného....
0.87 €
Všetko, čo je dobré poznať, pochopiť a liturgicky prežívať v príprave i počas sviatosti krstu.
0.95 €
Nemáme zamestnanie. My alebo naši blízki. Alebo máme, no sme podhodnotení, zdieraní, nespokojní.*Čo robiť?*Nadávať?*Šomrať?*Čakať?*Zúfať si?Odpovedí by mohlo byť mnoho… Ale rozhodne treba začať modlitbou. Text novény je cirkevne schválený.
0.95 €
Modlitebník obsahuje litánie, modlitby, ruženec, deviatnik k predrahej Kristovej krvi, sedem obetovaní predrahej krvi, vzývanie predrahej Kristovej krvi a históriu relikvie Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku.
0.95 €
D. Macleod veľmi prístupnou formou vysvetľuje podstatu učenia o Božej Trojici. Uvádza príklady zo Starého i  Nového zákona, keď sa Boh prejavoval v troch rôznych osobách a podrobne rozoberá miesta v Písme, ktoré o Božej Trojici učia. Citátmi zo spisov cirkevných...
0.95 €
Mnohí žijeme tak, akoby odpoveď bola nie: usilujeme sa oslobodiť nielen od hriechu, ale aj od svojej ľudskej podstaty. Motív je chvályhodný – ide o túžbu stať sa duchovnejšími. No ak sa nazdávame, že duchovnosť spočíva v popieraní našej ľudskej prirodzenosti,...
0.95 €
Rehoľa kamiliánov si uctieva Máriu zvlášť ako patrónku chorých ľudí. Jej prí­tom­nosť v reholi vyjadruje obraz Panny Má­rie, Uzdravenia chorých, ktorý sa nachádza v Ríme v Kostole sv. Márie Magdalény. V Poľsku v mestečku Tarnowskie Góry vznikol deviatnik k...
0.95 €
Obsahuje liturgickú modlitbu, odprosujúcu a zascäcujúcu pobožnosť, verejné pobožnosti na prvý piatok a prisľúbeniaBožského srdca, litánie, deväťdňovú pobožnosť.
0.95 €
Pane, tvoja krížová cesta sa neskončila v uzamknutom hrobe a všetci ťa vždy znova potrebujeme cítiť a zažívať ako Zmŕtvychvstalého. Žehnaj všetky naše snahy vo výchove. Daj, aby bola plná tvojej lásky, trpezlivosti a odpustenia. Pane, prosíme, dopraj našim...
0.95 €
Ó, Matka ustavičnej pomoci, ikona lásky, tvoj súcitný pohľad na naše utrpenie a na Ježišovo utrpenie nás zveruje do Otcovej lásky. Pomôž nám, aby sme o tebe hovorili ešte viac a boli misionármi dobrého, krásneho a radostného života podľa evanjelia. Otvor nám...
0.99 €
Nebezpečná a dobrodružstvím nabitá cesta Jaroslava Nováka z obsazeného Československa na začátku 40. let minulého století vedla napříč Evropou především za svobodou a za naplněním autorovy touhy bojovat proti nenáviděným okupantům. Kniha Odysea X je věnována...
1.05 €
Pre chorých na nádorové ochorenia, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobuŽivot svätého Peregrína Laziosiho je príkladom, ako sa z búrliváka s ohnivou povahou môže stať rehoľník, ktorý svoju zanietenosť a výbušnosť dokáže vložiť do služby Bohu a blížnemu. Bol búrlivý...
1.13 €
Kniha současného holandského teologa se zabývá významnými ohnisky, etapami a představiteli katolické teologie v 19. a 20. století. Osvětluje tak nezastupitelnou úlohu teologů v životě církve a jejich podíl na vývoji 2. vatikánského koncilu. O tom všem vypráví...
1.13 €
Na příkladu konkrétní situace v okrese Havlíčkův Brod popisuje autor vznik, vývoj a činnost Státní bezpečnosti, její propojení se státními i stranickými orgány. Zabývá se rovněž metodami činnosti, technickými prostředky a agenturní sítí. Kniha je členěna na...
1.14 €
Skutočný poklad duchovných nahliadnutí – táto malá knižočka obsahuje pozoruhodné meditácie pátra Pia, stigmatizovaného kňaza, o utrpení Ježiša v Getsemanskej záhrade. Jeden z jeho niekoľkých spisov je tiež doplnený mnohými fotografiami z jeho pôsobenia v kňazskom...
1.14 €
Ikona Matky ustavičnej pomoci je zrejme najznámejším obrazom Božej Matky. V ikonách nachádzame zhmotnenú snahu ikonopiscov, vyjadriť plody vlastnej modlitby a rozjímania nad veľkými a vznešenými tajomstvami kresťanskej viery. V tejto malej knižke nás redemptorista...
1.14 €
Blahoslavená Matka Speranza, mystička 20. storočia a zakladatelka dvoch kongregácií Služobníc a Synov Milosrdnej lásky, ponúkala všetkým radosť z poznania, že Boh nie je voči nám prísny sudca, ale milujúci otec a zároveň nežná mama. Napísala:„Dobrý Ježiš mi...
1.14 €
Život svätej Anny Schäfferovej bol jedným veľkým utrpením, prežívaným počas mnohých rokov. Utrpenie prichádza ku každému človeku a môže mať rôzne podoby. Predkladaná novéna, podobne ako aj životopis svätej Anny Schäfferovej, nám dáva nahliadnuť do mystiky kríža...
1.14 €
SVÄTÝ JÚDA TADEÁŠ bol apoštolom Ježiša Krista.To o svätcovi môžeme s určitosťou povedať. Snaha reprodukovať jeho život na základe skúpych a občas aj protichodných informácií často prináša viac otázok ako odpovedí. Avšak tento svätec, skrytý za záclonou nevedomosti...
1.14 €
Keď sa modlíme za všetky duše v očistci, môžeme dúfať, že Boh privlastní túto modlitbu predovšetkým našim príbuzným a priateľom. Dobré je, ak sa modlíme za duše v očistci, aby ony orodovali u Boha za obrátenie hriešnikov. Za toho, kto na zemi nezabúdal na duše...
1.17 €
Pútavé spomienky bývalej šéfredaktorky časopisu Slovenka, ktoré sprístupňujú dobu, v ktorej žila, mladšej generácii žien a ostatným záujemcom. Kniha približuje emancipačné úsilie slovenských žien o spravodlivejšie postavenie v našej spoločnosti v polovici 20....
1.19 €
Spojenie európskej túžby dobývať a misionárskej horlivosti, úplnej dôvery v evanjelium a oddanosti kráľovi malo tragické dôsledky: deštrukciu celej pôvodnej kultúry a životov približne sedemdesiatich miliónov Indiánov, ktorí sa stali najväčšími obeťami kolonizátorských...
1.2 €
Marián Gavenda v roku 1988 emigroval do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu Nepomucenum, prvý cyklus filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Spolupracoval s vydavateľstvom Slovenského ústavu sv. Cyrila...